Aardmetalen worden een kostbaar goed

Met het huidige gebruikstempo en de snelle groei van wereldeconomieën worden veel grondstoffen een schaars goed. Verschillende studies wijzen uit dat we aan dit tempo binnen 30 jaar voor sommige grondstoffen volledig uitgeput zijn. Dit geldt o.a. voor zilver en koper maar ook voor titanium. Van titaanerts wordt titaandioxide gemaakt. Titaandioxide of titaanwit is het pigment bij uitstek om witte verf te maken.

Titaanwit: het witte goud van de verfindustrie

Bindmiddelen, pigmenten, vulstoffen en hulpstoffen zijn de basisingrediënten voor elke verf. De productie van bindmiddelen is nog steeds sterk afhankelijk van de olie-industrie. Al tientallen jaren wordt gezocht naar herwinbare grondstoffen uit bijvoorbeeld planten of eiwitten om nieuwe bindmiddelen te produceren. Pigmenten bepalen dan weer de kleur van de verf. Voor de productie van witte verf is titaanerts onmisbaar. Titaanerts wordt verwerkt tot titaanwit (titaandioxide) dat op zijn beurt het belangrijkste onderdeel is om witte verf te maken. Titaanerts op zich is er voorlopig nog genoeg in de wereld maar het wordt niet enkel ontgonnen voor de verfindustrie.

Vliegtuigmotoren, smartphones, papier, tandpasta, auto’s, … bevatten allemaal in mindere of meerder mate deze zeer gegeerde grondstof.

Maak daarbij ook nog de bedenking dat meer dan 90% van de ontginning van schaarse aardmetalen in handen van China is, en je beseft snel dat dit een ramp is voor de verfindustrie wanneer het gebruik ervan zou worden aan banden gelegd. Het gaat zelfs zo ver dat sommigen beweren dat China bewust de productie van titaandioxide beperkt heeft, om de prijzen kunstmatig hoog te houden. De sector had evenwel enkele alternatieven maar die zijn ondertussen verboden.

Vroeger werd o.a. loodwit gebruikt om witte verf te maken maar deze stof is giftig en al jaren verboden. Als ander alternatief bestaat er zinkwit maar ook dit is een dubieuze stof. Dat vraagt dus op lange termijn voor een andere aanpak.

Verfproducenten hamsteren het witte goud

Voorlopig kunnen verfproducenten niet veel meer dan grote hoeveelheden titaanwit opkopen wanneer de prijzen zakken en minder aankopen wanneer de prijzen dalen. Op lange termijn heeft echter nog niemand een structurele oplossing gevonden voor dit probleem. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Plannen om je woning of bedrijfsgebouw te laten schilderen? Laat je adviseren.

Schildersbedrijf Pattyn heeft meer dan 75 jaar ervaring met het schilderen en onderhouden van woningen, industriële installaties, bedrijfsgebouwen en openbare infrastructuren. Wij kunnen elk schilderproject aan. Heb je plannen om te schilderen? Contacteer ons om ze samen met jou te bespreken. We maken er graag tijd voor.

Maak een afspraak