Heb ik brandvertragende verf nodig?

Een brandvertragend effect, willen we dat niet sowieso? Tuurlijk wel. Meer zelfs: het moet vaak. In kantoorgebouwen, flatgebouwen, openbare gebouwen, in tunnels of parkeergarages is het gebruik van brandvertragende verf al jaren verplicht. Terecht en om dezelfde redenen waarom het in een elke context aan te bevelen is: in een noodsituatie telt elke minuut en het woord ‘brandvertragend’ zegt het …

Ho! Ogenblik.

First things first: niet alles is wat het lijkt. Brandwerende en brandvertragende eigenschappen zijn strikt gezien twee verschillende zaken. Bij verf worden de termen vaak door elkaar gebruikt en de eventuele verwarring zit hem in het feit dat de kwaliteit van brandwerende verf in minuten uitgedrukt wordt.

Het mag hier al duidelijk zijn dat professioneel advies in dit specifieke domein altijd aan te bevelen is!

Contacteer uw verfprofessional

Wat is het verschil tussen brandwerende en brandvertragende verf?

Brandwerende verf tracht te voorkomen dat een brandhaard en de daarbij horende effecten zich verplaatsen door een constructie of gebouw. Hoe lang kan iets – met dank aan de coating – weerstand bieden tegen brand? Hoeveel evacuatietijd winnen we? Brandwerende capaciteiten worden uitgedrukt in minuten.

Brandvertragende eigenschappen zijn eerder inherent aan het materiaal op zich. Ze worden uitgedrukt in ‘brandklassen’ die op Europees niveau vastgelegd zijn. Klei, staal en beton zijn bijvoorbeeld A1-klasse bouwmaterialen die beschouwd worden als onbrandbaar terwijl een bouwmateriaal van de E-klasse een ‘zeer hoge bijdrage levert aan de verspreiding van de brand’.

Onbrandbaar?

Dan hebben ze geen baat bij brandwerende verf? Nou … Het is niet omdat het materiaal op zich niet in torenhoge vlammen oplaait dat de eigenschappen ervan niet veranderen door de brand. Ook daarin speelt brandwerende verf een cruciale rol.

Wat is brandwerende verf of brandwerende coating?

Brandwerende verf is dus een specifiek product dat de onderliggende constructie en materialen, ongeacht hun brandvertragende eigenschappen, langer bestand maakt tegen de gevolgen van hoge temperaturen en vuur.

Brandwerende verf werkt brandvertragend en we drukken de kwaliteit van brandwerende verf uit in minuten. Afhankelijk van samenstelling van de brandwerende verf, levert dat vier grote kwaliteiten op: 30, 60, 90 en 120 minuten.

Hoe werkt brandwerende verf?

De brandwerende eigenschappen van brandwerende coating zitten in de samenstelling van het product. Dat maakt het een functionele verf, al kunnen we esthetisch natuurlijk ook wel een en ander, in vrijwel elke RAL-kleur.

Brand produceert hitte en die start een chemische reactie in de brandwerende verf: de coating zwelt en creëert een buffer tussen de vuurhaard en het onderliggend materiaal. Hoe dikker/sterker/beter die buffer, hoe langer de constructie de effecten van de brand doorstaat. En hoe meer tijd iedereen krijgt om te evacueren en te blussen.

Meer info nodig?

Maar dus: heb ik brandwerende verf nodig?

Drie belangrijke factoren bepalen of in een gebouw brandwerende verf aangebracht moet zijn, en hoe lang het aantal minuten brandveiligheid moet bedragen: de hoogte, het wel of niet residentieel zijn en de risico’s van de activiteiten in het gebouw.

Algemeen:

  • Hoe hoger het gebouw, hoe strenger de brandwerende eisen: belangrijke grenzen zijn 5 en 13 meter.
  • Een residentieel gebouw met slapende mensen heeft meer belang bij een hogere brandveiligheid dan een gebouw dat ’s nachts leeg blijft.
  • Industriële activiteiten met: verhoogde brandrisico’s, chemische verwerking en productie, de opslag van specifieke producten, maar ook van waardevolle items … doen de nood aan extra brandwerende kwaliteiten toenemen.

Dat in een flatgebouw hoger dan 13 meter altijd brandwerende verf ‘120 minuten’ gebruikt moet worden, is dus wettelijk bepaald.

Regels en verplichting brandveiligheid in gebouwen

Om te voorkomen dat iedereen zelf aan het gissen gaat, heeft de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken de specifieke wetten en regels rond brandveiligheid in een document geplaatst.

Vroeger sprak men van ‘RF’ (résistance au feu) en hoopte men nog in uren. Vandaag wordt de Europese REI-classificatie in minuten uitgedrukt. R staat daarin voor de dragende functie, E voor de vlamdichtheid en I voor de thermische isolatie.

Conclusie: is brandwerende verf aan te raden?

Brandwerende verf is altijd aan te raden en in bepaalde gevallen ook verplicht. Je wint er kostbare tijd mee in noodsituaties. Dat mag ondertussen duidelijk zijn: brandwerende verf is een functioneel product. De samenstelling is belangrijk, net als een correcte en volledige toepassing.

Laat brandwerende verf aanbrengen door een professional die u kan bijstaan met advies over de samenstelling van de brandwerende coating en die de verplichtingen hierover kent.

Plannen om je woning of bedrijfsgebouw te laten schilderen? Laat je adviseren.

Schildersbedrijf Pattyn heeft meer dan 75 jaar ervaring met het schilderen en onderhouden van woningen, industriële installaties, bedrijfsgebouwen en openbare infrastructuren. Wij kunnen elk schilderproject aan. Heb je plannen om te schilderen? Contacteer ons om ze samen met jou te bespreken. We maken er graag tijd voor.

Maak een afspraak