Het is een fenomeen dat de laatste tijd regelmatig voorkomt bij woningen waarvan de gevels zijn opgetrokken in baksteen: de verf op de bakstenen komt al na enkele maanden los en begint af te schilferen. Er zijn twee types van buitenmetselwerk waar het risico op loskomen van verf reëel is.

Bakstenen met een glad uitzicht

De voorbije maanden kreeg het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) regelmatig meldingen binnen over bakstenen buitengevels waar de verf na enkele maanden losgekomen was van de gevel. In de meeste gevallen werd de schade zichtbaar aan het einde van de winterperiode. Gedurende de wintermaanden hebben buitengevels het hard te verduren en wordt vrij snel duidelijk in welke mate de bakstenen geschikt zijn om te schilderen en of het juiste verfsysteem werd gebruikt door de schilder. De muren waarover het ging vertoonden op de plaats van de schade ook een hoog vochtigheidsgehalte van het metselwerk. Intuïtief zou je denken dat de weersomstandigheden hierin een rol gespeeld hebben, maar uit onderzoek bleek dat de gevelopbouw correct was uitgevoerd (aanwezigheid van een geventileerde luchtspouw aan de achterzijde van de gevel, …) Volgens de fabrikanten van de bakstenen waren deze geschikt om te schilderen. De primers die de schilders op dit type baksteen gebruikten bleek in de praktijk niet voldoende te hechten met het gekende gevolg …

Tot op vandaag bestaat er nog geen minimale definitie waaraan een baksteen moet voldoen om van een  ‘te beschilderen baksteen’ te kunnen spreken. Het WTCB suggereert daarom om baksteenfabrikanten een aantal proeven te laten doen om vooraf uitsluitsel te krijgen over de toepasbaarheid van verschillende verven op deze ondergronden.

Nageïsoleerd metselwerk

In andere gevallen waarin schade optrad, ging het over nageïsoleerd metselwerk. Bakstenen buitengevels worden dikwijls nageïsoleerd om de energieprestaties van het gebouw te verbeteren. Bij de renovatie van een oude woning bijvoorbeeld wordt de spouwopening tussen de buitengevel en de binnenmuur opgevuld met isolatiemateriaal. Na-isolatie heeft echter een nadelig effect op het gedrag van het metselwerk: de ventilatie via de spouw vermindert waardoor vocht in de muur minder snel wordt afgevoerd. Het is aan de schilder om dan correct in te schatten welk verfsysteem het best gebruikt wordt. Er zijn hiervoor bepaalde richtlijnen ontwikkeld die het in principe eenvoudig maken om de juiste keuze van het verfsysteem te bepalen. In de praktijk is het toch opletten geblazen wanneer het gaat over reeds geschilderd metselwerk. Dan moet er goed afgewogen worden of het kan overschilderd worden of niet en met welk verfsysteem.

Grijp nog niet direct naar de verfborstel bij de eerste zonnestraal: laat je goed adviseren

Schildersbedrijf Pattyn heeft meer dan 75 jaar ervaring met het schilderen en onderhouden van woningen, industriële installaties, bedrijfsgebouwen en openbare infrastructuren. Wij volgen de innovaties in onze sector op de voet. Heeft u vragen over uw project? Contacteer ons om uw plannen te bespreken. We maken er graag tijd voor.