brandwerende-verf-pattyn-1

Brandwerende coatings: hoe verhogen ze de brandveiligheid van een gebouw?

Brandend actueel

Het onderwerp is, jawel…, brandend actueel: brandwerende coatings en hun toepassingsgebieden. We geven hieronder een duidelijk inzicht.

Het  verfsysteem dat wordt aangebracht op te schilderen materialen is mee bepalend voor de brandveiligheid van een gebouw of constructie. We maken een onderscheid tussen brandwerende verf en brandvertragende verf.

Brandvertragende verf

Brandvertragende verf wordt gebruikt om de brandreactie van materialen te verminderen. Deze verfsoort gebruiken we bijvoorbeeld om hout te behandelen. Hout begint sneller te ontbranden dan metaal. De brandvertragende coating vertraagt dit proces.

Brandwerende verf daarentegen heeft een impact op de brandweerstand van het te behandelen materiaal.

Brandwerende verf

Brandwerende verf of brandwerende coatings zorgen ervoor dat de dragende elementen van een gebouw bij brand langer hun functie blijven behouden. Hierdoor blijft het gebouw langer stabiel en stort het minder snel in. Op die manier kan een evacuatie op een veiliger manier plaatsvinden.

Brandwerende coatings, ook wel zwelverven genoemd, treden in werking van zodra de temperatuur stijgt boven de 275 °C. Er wordt hierbij een isolerende schuimlaag gevormd die de verdere opwarming van de dragende elementen van een constructie of gebouw vertraagt.

Brandwerende verf wordt quasi nooit toegepast voor particuliere schilderwerken. Voor schilderwerken in kantoren, hallen, parkeergarages, enz. gelden reeds geruime tijd strenge normen inzake brandwerendheid van zowel de gebruikte materialen als voor het gebruikte verfsysteem.

De mate waarin een brandwerende coating weerstand biedt tegen brand hangt niet enkel af van het materiaal dat geschilderd wordt, maar ook van de aangebrachte laagdikte, de beoogde brandweerstand en de massiviteit van het te behandelen element. Brandwerende verf wordt aangebracht op de dragende elementen van een constructie, meestal beton of staal. De EU normen bepalen hoe lang de brandweerstand minimum moet zijn voor deze constructies.

Wat betekent de brandweerstand van een materiaal?

Brandweerstand wordt uitgedrukt in het aantal minuten dat het bouwelement zijn stabiliteit (R), vlamdichtheid (E) en thermische isolatie (I) behoudt tijdens een vol ontwikkelde brand. Bijvoorbeeld: REI60 voor 60 minuten brandweerstand of R30 voor 30 minuten stabiliteit.

Het is uiteraard belangrijk om de aan te brengen laagdikte brandwerende verf goed te berekenen. In het geval van een stalen constructie doen we daarvoor ondermeer beroep op de ‘kritische staaltemperatuur’ die door een stabiliteitsingenieur werd bepaald. Los daarvan is de technische voorlichting die het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouwnijverheid) opgesteld heeft eveneens een leidraad om de nodige werkzaamheden correct in te schatten.

Plannen om je woning of bedrijfsgebouw te laten schilderen? Laat je adviseren.

Schildersbedrijf Pattyn heeft meer dan 75 jaar ervaring met het schilderen en onderhouden van woningen, industriële installaties, bedrijfsgebouwen en openbare infrastructuren. Wij kunnen elk schilderproject aan. Heb je plannen om te schilderen? Contacteer ons om ze samen met jou te bespreken. We maken er graag tijd voor.