Pattyn-activiteiten-2

Als je energie en dus geld wilt besparen kan spouwmuurisolatie een goede oplossing zijn. De woning blijft langer warm in de winter, dus hoeft er minder gestookt te worden. Naast het feit dat dergelijke isolatie energie- en kostenbesparend is, is het ook goed voor het milieu. Er vindt immers minder CO2-uitstoot plaats.

Toch zijn er nog veel woningen in ons land, die nog niet zijn geïsoleerd of niet op de juiste wijze zijn geïsoleerd. Dit betreft met name woningen die voor de jaren ‘90 zijn gebouwd.  Het goede nieuws is dat isolatie ook achteraf gedaan kan worden. Na-isolatie van spouwmuren is een budgetvriendelijke en snelle manier om een woning achteraf alsnog te isoleren.

Na-isolatie moet echter op een goede manier gebeuren, want er zijn mogelijks nogal wat risico’s aan verbonden.

Hoe gaat na-isolatie in zijn werk?

Bij na-isolatie worden er gaten geboord in de spouwmuur, waarna er vulling wordt ingespoten. Vroeger werden ruimtes tussen de binnen en de buitenmuur veelal gevuld met polyurethaanschuim en vaak werden de buitengevels daarna geschilderd met een te dampdichte verf, zoals klassieke acrylaat gevelverf. De kwaliteit en combinatie van deze materialen liet soms te wensen over.

Polyurethaanschuim bleek niet het juiste materiaal te zijn, omdat dit materiaal uitzet. En het gebruik van een dampdichte verf deed de gevel ook geen goed.  Buitenmuren hebben immers te maken met externe factoren, zoals vocht en vorst. Daarenboven is er in een bewoond huis steeds een damptransport van binnen naar buiten. Als een niet-ademende verf wordt gebruikt op de buitenzijde van een met isolatie gevulde spouwmuur, dan kan het vocht, dat vroeger via de luchtspouw afgevoerd werd, nergens meer heen.

Na-isolatie nu

Tegenwoordig is de kwaliteit van de materialen veel beter en ze hebben bovendien een hogere isolatiewaarde. Nu wordt bij na-isoleren veelal de voorkeur gegeven aan materialen zoals polystyreen parels, rots- of glaswolvlokken, silicaat schuimparels, gesiliconiseerde perlietkorrels, enz. In tegenstelling tot polyurethaanschuim zijn deze materialen geïmpregneerd en waterdamp doorlatend en zetten niet uit.

Bij het na-isoleren van woningen is het ook van belang dat er voor aanvang van de werken een voldoende effectieve spouwruimte is. Ook is het belangrijk dat de muren recht zijn, ofwel dat er geen contact bestaat tussen de binnen en de buitenmuur aan weerszijden van de spouw. 
Voorafgaand aan het proces van na-isolatie wordt daarom door een specialist een endoscopisch onderzoek uitgevoerd om te bepalen of de spouwmuur hiervoor geschikt is. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar eerder genoemde factoren maar ook naar de soort bouwstenen.

Budgetvriendelijke, snelle oplossing en belastingvoordeel!

Het resultaat van na-isolatie levert huiseigenaars dus veel voordelen op, maar ook de na-isolatie op zich is een budgetvriendelijke oplossing. Een ander bijkomend voordeel is dat het niet veel tijd in beslag neemt (1 dag) en het vrijwel geen overlast geeft. Ook zijn er subsidies mogelijk, hierbij valt te denken aan een energielabel.

Geschikte producten voor het schilderen van een na-geïsoleerde muur/gevel

De gevel is nu geïsoleerd. Een goed moment voor een nieuwe kleur! Het is van essentieel belang dat de gevel wordt geschilderd met een verftype dat sterk ademend is, dit betekent dat er damptransport van binnen naar buiten kan plaatsvinden. Daarenboven moet de verf uiteraard weerbestendig en waterdicht zijn van buiten naar binnen toe. Silicaatverven bijvoorbeeld zijn uitermate geschikt hiervoor. Dergelijk verftype zorgt voor een goede regulering van het vocht- en damptransport waardoor er later geen problemen ontstaan.

Meer weten over na-isolatie en het schilderen van buitenmuren en gevels?

Laat na-isolatie zeker door een gespecialiseerd bedrijf uitvoeren. Een vakschilder kan u adviseren over de nabehandeling van uw buitenmuren. Contacteer ons om uw plannen te bespreken. We maken er graag tijd voor. Schildersbedrijf Pattyn heeft meer dan 75 jaar ervaring met het schilderen en onderhouden van woningen, industriële installaties, bedrijfsgebouwen en openbare infrastructuren. Wij volgen de innovaties in onze sector op de voet.