Pattyn verf drogen

Nieuwe technologieën in schildersopleidingen

Virtual en augmented reality

Virtual reality en augmented reality zijn 2 technologieën die al een tijdje bestaan maar nu pas hun praktische uitwerking beginnen te kennen. In virtual reality wordt een persoon verplaatst naar een wereld die gegenereerd werd door een computer. Met een VR-bril treed je op die manier binnen in een volledig virtuele wereld. Augmented reality gaat een stap verder door in de echte wereld virtuele objecten te plaatsen. Beide technologieën doen nu ook hun intrede in het bedrijfsleven.

Schildersopleiding aantrekkelijker maken

Het is algemeen bekend dat de ‘appetijt’ voor een schildersopleiding fel verminderd is de laatste jaren. De leerlingenaantallen liepen tussen 2015 en 2020 met 21% terug. Ook het systeem van duaal leren, waarbij leerlingen in een bedrijf op de werkvloer worden opgeleid is geen algemeen succes. Nochtans is het beroep van schilder een zeer veelzijdig beroep met heel wat mogelijkheden om zich te specialiseren in één bepaalde activiteit binnen het vak van schilder. Om meer jongeren te motiveren om een schildersopleiding te volgen, zijn innovatieve manieren van lesgeven een must. De Confederatie Bouw – Belgische Schilders neemt daarom o.a. deel aan het Europese project DIGI4VET, dat onderzoekt hoe virtual reality kan geïntegreerd worden in het lessenpakket.

Leren schilderen met een VR-bril

Er wordt o.a. gedacht aan virtual en augmented reality om de leerlingen bepaalde handelingen aan te leren. Denk bijvoorbeeld aan het uitplamuren van een oneffen muur of het lakken van een deur. Deze vaardigheden zijn perfect geschikt om met een VR-bril aan te leren. Het gebruik van virtual reality heeft verschillende voordelen voor de scholen. Een van de belangrijkste troeven is dat het heel dicht aansluit bij de leefwereld van de studenten waardoor ze gemotiveerd zijn om ermee aan de slag te gaan. Los daarvan is het ook veel efficiënter werken tijdens de opleiding aangezien er onbeperkt ‘virtueel’ kan worden geoefend zonder dat er echte verf en plamuur aan te pas komt. 

Hopelijk zien we heel binnenkort de VR-brillen opduiken in onze scholen want ook wij verwelkomen graag nieuwe schilders in ons team!

Meer dan 75 jaar ervaring

Schildersbedrijf Pattyn heeft meer dan 75 jaar ervaring met het schilderen en onderhouden van woningen, industriële installaties, bedrijfsgebouwen en openbare infrastructuren. Wij kunnen elk schilderproject aan. Heb je plannen om te schilderen? Contacteer ons om ze samen met jou te bespreken. We maken er graag tijd voor. 

Bronnen:

Europa Meister en DIIGI4VET tillen schildersonderwijs naar hoger niveau.

HLN: “Vlaamse Schilders luiden alarmbel over dalend aantal leerlingen in schildersopleidingen”

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/vlaamse-schilders-luiden-alarmbel-over-dalend-aantal-leerlingen-in-schildersopleidingen


zon-verf-verkleuren-pattyn

Is witte verf de oplossing voor de opwarming van de aarde?

zon-verf-verkleuren-pattyn

Wat zijn hitte-eilanden?

In steden is de temperatuur doorgaans hoger dan op het platteland. Tijdens de zomermaanden brengt dit het zogenaamd ‘hitte-eiland’ effect met zich mee, waarbij de temperatuur in drukbevolkte steden tot wel 12°C hoger ligt dan daarbuiten. Dit effect wordt nog eens versterkt door de algemene klimaatopwarming.

Niet enkel het zonlicht zorgt voor hitte-eilanden

Er zijn in de wetenschap uiteenlopende meningen over de oorzaken van hitte-eilanden. Er werd lang gedacht dat de klimaatopwarming de grote boosdoener was maar dat is allesbehalve de enige parameter.

Warmte wordt overdag opgeslagen in steen, asfalt en beton. Donkere oppervlakken slaan de warmte ook sneller op ‘s nachts wordt deze warmte opnieuw vrijgegeven. Hierdoor is het in steden met vanzelfsprekend in de zomermaanden heel de dag door veel warmer dan op het platteland. 

Door de dimensionale structuur van een stad met veel straten en hoge gebouwen zit de warmte – letterlijk – gevangen tussen de muren van hoge gebouwen waardoor het in de straten warmer is dan buiten de stad.

In steden is het ook minder vochtig dan op het platteland waardoor de energie van de zon minder naar het verdampen van regenwater gaat maar rechtstreeks naar de opwarming van de ondergrond. 

Een laatste bepalende factor is ook de menselijke activiteit in de steden: in de zomer staan de airco’s massaal te draaien. Warmte van binnenin de gebouwen wordt terug naar buiten afgevoerd. Ook in de winter speelt dit effect mee wanneer uit slecht geïsoleerde woningen de warmte naar buiten ontsnapt.

Daken en straten wit schilderen: dé oplossing?

In grootsteden zoals New York en Los Angeles werden reeds verschillende projecten opgestart om daken en straten te schilderen in een lichte kleur (wit of lichtgrijs) om de opwarming te beperken. Sinds 2009 verft de stad New York daken van ziekenhuizen, non-profits en sociale woningen wit. Al meer dan 550 vierkante kilometer daken is op die manier aangepakt. Op die manier daalt de temperatuur er op de warmste dagen met ongeveer 4°C wat ook voelbaar is in de straten. 

Hitte-eilanden in België

Ook in onze Belgische steden zoals Gent, Antwerpen en Brussel werden de voorbije jaren regelmatig hitte-eilanden waargenomen. Aan onze universiteiten worden metingen bijgehouden en stadsbesturen nemen het fenomeen ook mee in de studies m.b.t. stadsplanning en originele manieren om de steden leefbaar te houden wanneer het in de zomer zeer warm is buiten. Wie weet zien we binnenkort ook witte daken en straten in de stad…

Meer dan 75 jaar ervaring

Schildersbedrijf Pattyn heeft meer dan 75 jaar ervaring met het schilderen en onderhouden van woningen, industriële installaties, bedrijfsgebouwen en openbare infrastructuren. Wij kunnen elk schilderproject aan. Heb je plannen om te schilderen? Contacteer ons om ze samen met jou te bespreken. We maken er graag tijd voor. 

 

Bronnen:

New York verft 550 km² daken wit om de hitte te bestrijden. Werkt dat ook?

https://www.hln.be/wetenschap-planeet/weernieuws/new-york-verft-550-vierkante-kilometer-daken-wit-om-de-hitte-te-bestrijden-werkt-dat-ook~a18310f4/

DVS – November 2019: “Verf als wapen tegen hitte-eilanden”

Wat is het ‘hitte-eiland’ effect? 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/24/bovenop-de-hittegolf-komt-nog-het-effect-van-het-hitte-eiland/


anti-plak-1

Anti-sticker coating voor een properder straatbeeld

anti-plak-1

Enkele originele toepassingen van beschermende coatings

Graffiti is een bekend fenomeen in het straatbeeld. Hiervoor bestaat reeds lang een speciale coating die wordt aangebracht op muren van gebouwen, straatmeubilair en andere toepassingen, om ervoor te zorgen dat de verf minder goed aanhecht. Dit ontmoedigt graffiti-spuiters om hun creativiteit op de meest ongewilde plaatsen bot te vieren.

Maar er is niet enkel anti-graffiti coating. In één van onze vorige artikels hadden we het ook over anti-plas coating: een beschermende coating die wildplassers het afraadt om tegen muren etc. te plassen. Als je dit zelf ooit hebt gedaan, zal het wellicht de laatste keer geweest zijn als de muur behandeld was ;-).

Een ander fenomeen in steden zijn de ‘sticker bombings’: straatmeubilair die worden vol gekleefd met stickers. Tot zover dat je sommige verkeersborden zelfs niet meer kan lezen. Daarom is er nu ook een anti-plak coating die zowel voor kleine als voor grote oppervlakken kan toegepast worden.

Na de anti-plas coating, nu ook de anti-plak coating

Voor alles is er een oplossing, moet het stadsbestuur van Den Bosch in Nederland gezegd hebben. En dus gingen zij op zoek naar een middel om straatlantaarns en verkeersborden te beschermen tegen ‘sticker bombing’: het kleven van stickers op straatmeubilair. Voor sommigen is dit een kunst, voor de meeste mensen is dit vervuiling van het straatbeeld. In december 2019 werd met succes een eerste proefproject opgestart in het stadscentrum.

Speciale coatings bij schilderwerken

De anti-plakcoating heeft een zeer fijne structuur zodat stickers niet meer kunnen vasthechten aan het oppervlak. Een bijkomend voordeel van deze coating is dat ook graffiti (met spuitbussen) heel gemakkelijk kan verwijderd worden. Niet enkel voor straatlantaarns en verkeersborden is deze coating toepasselijk, maar ook voor grote oppervlakken zoals elektriciteitskasten en parkeerautomaten. De coating krijgt na het drogen een boomschorsachtige structuur. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk dat stickers er blijven kleven en ontmoedigt het graffitispuiters om hun ‘kunstwerken’ aan te brengen. 

Ook voor het beschermen van bedrijfsgebouwen zijn er speciale anti-graffiti coatings op de markt die wij reeds met succes hebben toegepast bij onze klanten.

Schilderen is onze passie: al meer dan 80 jaar

Heb je ook plannen om te schilderen? Schildersbedrijf Pattyn heeft meer dan 80 jaar ervaring met het schilderen en onderhouden van industriële installaties, bedrijfsgebouwen, openbare infrastructuren en woningen. Ook jouw woning verven wij, zowel buiten als binnen. Contacteer ons om je plannen te bespreken. We maken er graag tijd voor. 

 

Bron: DVS – februari 2020


verfpotten_pattyn_2

Gerecycleerde verf moet de berg met verfafval beperken

verfpotten_pattyn_2

Wie schilderwerken heeft heeft uitgevoerd in zijn woning, weet dat er altijd wel enkele liters verf niet opgebruikt raken. De potten met verfrestjes verdwijnen dan ergens achteraan in de garage, het tuinhuis of de kelder. En enkele jaren later… zijn ze niet meer bruikbaar en gaan ze naar het containerpark. Daar liggen duizenden liters verf die perfect kan gerecycleerd worden. Zo dacht verffabrikant AkzoNobel er ook over…

De afvalberg verf verkleinen

Om ervoor te zorgen dat minder halflege verfpotten op de afvalberg terecht komen, ging  internationale verfproducent AkzoNobel (merken Sikkens, Herbol, Trimetal, Levis, …) een samenwerking aan met grondstoffen expert Veolia. In het Verenigd Koninkrijk gaat Veolia afval van witte verf ophalen, filteren en zuiveren. Als andere fabrikanten ook deze weg volgen, zorgen zij niet enkel voor een verminderde ecologische voetafdruk in het eigen bedrijf, maar stimuleren zij ook hun afnemers en eindklanten om hetzelfde te doen. 

Einddoel: productie in België

De productie gebeurt vandaag enkel in het Verenigd Koninkrijk. Zodra de witte verfresten teruggewonnen zijn, worden ze gesorteerd, gefilterd en verfijnd. Uiteindelijk wordt de gerecycleerde verf geproduceerd die nu reeds uit 35% gerecupereerde verf bestaat. Het is de bedoeling om ook in België een productielijn op te starten en samen te werken met verschillende partners, zodat de verfafvalberg ook bij ons drastisch kan beperkt worden.

Schilderen is onze passie: al 80 jaar

Heb je ook plannen om te schilderen? Schildersbedrijf Pattyn heeft ruim 80 jaar en drie generaties ervaring met het schilderen en onderhouden van industriële installaties, bedrijfsgebouwen, openbare infrastructuren en woningen. Ook jouw woning verven wij, zowel buiten als binnen. Contacteer ons om je plannen te bespreken. We maken er graag tijd voor. 

 

Bron: DVS februari 2020


zon-verf-verkleuren-pattyn

Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen

Het hoeft niet meer uitgelegd te worden: we leven en werken in een bijzondere tijd. Iedereen is in de ban van het coronavirus en de impact die dit heeft op onze dagelijkse manier van werken. Ook wij hebben enkele maatregelen genomen zodat de gezondheid van onze mensen en de continuïteit van de werken niet in het gedrang komen.

Waar mogen wij werken?

Buitenschilderwerken mogen uitgevoerd worden, evenals binnenschilderwerken in niet-bewoonde gebouwen. Uiteraard mits respecteren van de social distancing (> 1,5 m tussen werknemers) zowel op het werk als tijdens de verplaatsingen van en naar de werf. Concreet betekent dit dat wij maximaal 2 personen per bedrijfswagen (met 2 zetelrijen) op de baan sturen. Sommige werknemers rijden rechtstreeks naar de werf met eigen vervoer. En dit alles met het in acht nemen van de nodige regels inzake goede hygiëne op de werven. 

Bevoorrading van materialen en verf

De bevoorrading van verven en materialen blijft gewaarborgd omdat wij goede afspraken met producenten en distributeurs hebben gemaakt. Hierdoor kunnen we de planning aanhouden en blijft de continuïteit van de werkzaamheden op onze werven verzekerd. 

De gezondheid van onze medewerkers

Wij vinden het vanuit economisch oogpunt zeer belangrijk voor zowel werkgevers als werknemers om aan de slag te blijven. De gezondheid en motivatie van onze medewerkers is voor ons altijd een prioriteit geweest en nu nog meer dan anders. Dankzij een gemotiveerd team van medewerkers slagen wij erin om in deze onzekere tijden de verwachtingen van onze klanten in te lossen. Dit lukt aardig!

Plannen om te schilderen? Laat je adviseren.

Schildersbedrijf Pattyn heeft meer dan 75 jaar ervaring met het schilderen en onderhouden van woningen, industriële installaties, bedrijfsgebouwen en openbare infrastructuren. Wij kunnen elk schilderproject aan. Heb je plannen om te schilderen? Contacteer ons om ze samen met jou te bespreken. We maken er graag tijd voor. 


anti-urinecoating-pattyn

Lichtweerkaatsende buitenverven: nuttig of niet?

De laatste jaren zijn er tal van zogenaamde energiebesparende verfsystemen voor zowel buiten- als binnenmuren op de markt verschenen, die kunnen bijdragen aan een verminderd energieverbruik van een gebouw. In deze blog gaan we dieper in op lichtweerkaatsende buitenverven, hoe deze werken en of het gebruik ervan ook daadwerkelijk leidt tot energiebesparing.

Lichtweerkaatsende buitenverven

Lichtweerkaatsende buitenverven zijn meestal witte verven, die zoals de naam al aangeeft worden gebruikt in buitentoepassingen, zoals daken en buitenmuren, en die het licht van zonnestralen weerkaatsen. Als gevolg van deze weerkaatsing blijft het dak koeler en het gebouw van binnen wordt minder snel opgewarmd. De thermische oppervlakte-eigenschappen veranderen en het thermische comfort van de bewoners wordt daardoor vooral tijdens de zomermaanden verbeterd en er dus minder koeling nodig is.

In gebieden waar het altijd zonnig is lijkt de toepassing van lichtweerkaatsende buitenverven dus een uitstekende uitkomst zijn voor energiebesparing, maar hoe zit dat in een land als België, waar de zon niet altijd schijnt?

Testen door het WTCB

Om erachter te komen in welke mate dit verfsysteem interessant kan zijn voor buitentoepassingen tijdens verschillende omstandigheden, werden er door het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) verschillende numerieke simulaties uitgevoerd, waarbij de verf werd aangebracht op verschillende daken (beton, hout en metaal) en isolatieconfiguraties (geen isolatie, 6 cm en 18 cm isolatie).

Deze verven doen de zonnewinsten in onze contreien tijdens de winterperiode dalen, wat gepaard gaat met een stijging van het energieverbruik.

Voor gebouwen waarop de lichtweerkaatsende verf is toegepast zou de zonnewinst tijdens de wintermaanden ongeveer 14 % lager liggen. Doordat de muur of het dak minder warmte absorbeert, zal de behoefte om de ruimtes aangenaam warm te houden groter zijn dan wanneer er geen energiebesparende verf wordt gebruikt. Met andere woorden: er is in de wintermaanden dus meer energie nodig om de gebouwen te verwarmen.

Klimaatregeling

Uit de simulaties van het WTCB blijkt dat de verven in de zomer wel een positief effect hebben op energiebesparing, mits er een actieve koeling aanwezig is. “Indien er geen enkele klimaatregeling geïnstalleerd is, zorgen ze voor een zekere verbetering van het thermische comfort. Dit effect neemt echter af naarmate het isolatieniveau van het gebouw toeneemt”, aldus het WTCB.

Een actief gekoeld gebouw is bijvoorbeeld een kantoorgebouw dat permanent gekoeld wordt om een constante temperatuur van bijv. 21°C te handhaven tijdens de kantooruren. In deze situatie compenseert het energiebesparend effect van de verf in de zomermaanden quasi volledig de grotere behoefte aan verwarming tijdens de koude wintermaanden.

Bij slecht of niet-geïsoleerde gebouwen zien we daarentegen een ander effect optreden. Door de toepassing van lichtweerkaatsende verf is in sommige gevallen een netto energiebesparing door het isolerende effect van het verfsysteem.

Het energiebesparend effect van lichtweerkaatsende verfsoorten is dus afhankelijk van het verband tussen de verwarmingsbehoefte en de koelbehoefte van het gebouw in kwestie

We kunnen concluderen dat het nut van de toepassing van deze verven in iedere situatie grondig moet worden geëvalueerd. Het energiebesparend effect van lichtweerkaatsende verfsoorten zal in vele gevallen bepaald worden door het verband tussen de verwarmingsbehoefte en de koelbehoefte van het gebouw in kwestie. Een commercieel gebouw heeft bijvoorbeeld een vrij lage verwarmingsbehoefte in de winter en een hogere actieve koelbehoefte in de zomer. In deze situatie kan lichtweerkaatsende verf de energiefactuur doen dalen en dus zeker zinvol zijn. Daarnaast moet er ook worden gekeken naar andere oplossingen, zoals verbeteringen van de isolatie, wat altijd een goed idee is als u in België woont. 

Wilt u meer weten over energiebesparende verfsystemen voor uw woning of bedrijf?

Schildersbedrijf Pattyn heeft meer dan 75 jaar ervaring met het schilderen en onderhouden van woningen, industriële installaties, bedrijfsgebouwen en openbare infrastructuren. Wij volgen de trends in onze sector op de voet. Heeft u vragen? Contacteer ons om uw plannen te bespreken. We maken er graag tijd voor.

isolerende-verf-1

anti-urinecoating-pattyn

Anti-urinecoating: een speciale coating tegen wildplassen

Een speciale coating tegen wildplassen: de oplossing voor een maatschappelijk probleem?

Iedereen weet dat wildplassen verboden is en dat er hoge boetes op staan en toch gebeurt het overal, vooral gevels van gebouwen en woningen in populaire uitgaansgebieden hebben vaak te lijden onder stankoverlast.

Wildplassen leidt tot een onhygiënische omgeving en zorgt voor een onveilig gevoel, maar het is meer dan alleen een maatschappelijk probleem. Wildplassen brengt ook een behoorlijke schade toe aan gebouwen, omdat de zouten en zuren in urine de gevels kunnen binnendringen met als gevolg dat gemeenten en huiseigenaren met stank en hoge reinigingskosten worden opgezadeld.

Dit probleem lijkt nu voorbij te zijn met een oplossing die wildplassen tegengaat: anti-urinecoating.

Anti-urinecoating gaat de strijd aan tegen wildplassen

Anti-urinecoating is een eenvoudig aan te brengen coating, die een vloeistofafstotende barrière op het oppervlak creëert. Niet alleen voorkomt de coating dat de urine zich aan het oppervlak hecht en binnendringt, maar het spat ook terug naar de bron. Met andere woorden, het met de coating behandelde oppervlak plast letterlijk terug! Daarom wordt het ook wel ‘terugplasverf’ genoemd.

Hoe werkt anti-urinecoating precies

Anti-urinecoating is een hydrofobe coating, die kleine nanodeeltjes bevat en dat is ook de kracht achter dit type coating. Deze hele kleine nanodeeltjes dringen namelijk diep door in de poriën van de ondergrond en vormen niet alleen een goede hechting, maar ook een beschermende laag aan de buitenkant van het behandelde oppervlak. Het binnendringen van vocht, en dus ook urine, wordt daarvoor voorkomen.

Bovendien heeft anti-urinecoating ook een water- en vuilafstotende werking en blijft toch dampopen, zodat het behandelde oppervlak kan blijven ademen. De coating op zich is onzichtbaar waardoor aan het behandelde oppervlak niet is te zien dat er coating op is aangebracht.

Nadat een oppervlak met de coating is behandeld is er geen sprake meer van stankoverlast en het behandelde oppervlak blijft ook langer beschermd en is eenvoudiger te reinigen. Bovendien is het op de lange duur kostenbesparende oplossing, omdat er minder vaak gereinigd hoeft te worden.

Is het een oplossing van het maatschappelijk probleem?

Anti-urinecoating helpt om het wildplasprobleem te bestrijden en draagt bij tot het algemeen welzijn door:

  • het voorkomen dat de urine in muren, gevels en andere oppervlakken doordringt, waardoor stankoverlast wordt voorkomen;
  • het verminderen van het risico op verspreiding van infectieziekten;
  • het esthetisch verbeteren van de algehele omgeving.

Dus ja, het helpt, maar of anti-urinecoating het maatschappelijke probleem in zijn geheel oplost, blijft de vraag.

De coating ontmoedigt mensen om publiekelijk te urineren en het voorkomt ook dat de esthetiek en hygiëne van de omgeving tot op zekere hoogte worden aangetast. Maar er zijn nog altijd feestgangers, die tijdens de nachtelijke uurtjes onderweg naar huis geen openbaar toilet kunnen vinden en honden zullen ook niet stoppen met het markeren van hun territorium. Grotere parken voor honden en voldoende openbare toiletten, die ook ’s nachts toegankelijk zijn, kunnen ook bijdragen aan de oplossing van dit maatschappelijke probleem.

Wilt u meer weten over wat deze speciale coating voor uw woning of bedrijf kan doen?

Schildersbedrijf Pattyn heeft 80 jaar ervaring met het schilderen en onderhouden van woningen, industriële installaties, bedrijfsgebouwen en openbare infrastructuren. Wij volgen de trends in onze sector op de voet. Heeft u vragen? Contacteer ons om uw plannen te bespreken. We maken er graag tijd voor.

anti-urinecoating-pattyn

pattyn-2019

Pedro Pattyn: nieuwe voorzitter van De Vlaamse Schilders

Pedro Pattyn: nieuwe voorzitter van de Vlaamse Schilders

Na twee ambtstermijnen draagt Limburger Benoît Klinkers de fakkel als voorzitter van de Confederatie Bouw, afdeling Vlaamse Schilders, over aan Pedro Pattyn van het gelijknamige schildersbedrijf N.V. Pattyn Albert en Cie uit Gullegem.

Schilderen “van grootvader tot kleinzoon”

Pedro Pattyn groeide op in een familie waar zijn grootvader Albert in 1939 de oprichter was van het schildersbedrijf. In de jaren 60 nam Pedro’s vader het bedrijf over en groeide de eenmanszaak uit tot een bloeiend familiebedrijf. Ondertussen staat Pedro Pattyn aan het roer van N.V. Pattyn Albert en Cie dat met een 30-tal voltijdse werknemers gespecialiseerd is in zowel particuliere (decoratieve) schilderwerken, schilderwerken van bedrijfsgebouwen en industriële schilderwerken

Reeds 10 jaar lid

Ondanks de lange geschiedenis van het familiebedrijf, is Pedro Pattyn nog  niet zo heel lang actief binnen de Confederatie Bouw.

Ik werd op vraag van een collega-schilder lid van de Confederatie Bouw. Ik wist toen niet waar ik me kon aan verwachten. Vrij snel raakte ik bekend met de afdeling West-Vlaanderen en de mogelijkheden binnen de Confederatie. Niet lang daarna kwam ik contact met De Vlaamse Schilders.

In 2016 werd Pedro Pattyn verkozen tot ‘Jonge Vlaamse Aannemer’ wat hem heeft aangezet om zich nog meer in te zetten voor de vereniging. Via deze weg belandde hij bij de Vlaamse Schilders waar hij onlangs verkozen werd tot nieuwe voorzitter.

Inzetten op 3 pijlers

In eerste instantie wil de nieuwe voorzitter inzetten op de continuïteit van het reeds geleverde werk. De vereniging telt 450 leden die tevreden moeten blijven. Daarnaast koestert hij een stille ambitie om dat aantal in de toekomst nog te verhogen. Eén van de knelpunten in het beroep van schilder is het vinden van goed opgeleide vakmensen. Zonder geschoold personeel kan er geen groei zijn. Dit wordt meteen ook één van de grote uitdagingen voor de toekomst. De tweede pijler is ondersteuning. De leden moeten hun weg leren kennen in de soms complexe structuur van de Confederatie Bouw. Hierbij is een goede opleiding van cruciaal belang: kennis, vakmanschap en communicatie zijn essentieel om als schildersbedrijf de beste dienstverlening te kunnen garanderen aan de klant. De laatste pijler waar Pedro Pattyn wil op inzetten is networking. Zelf heeft hij het aan den lijve ondervonden hoe interessant het is om met collega’s te kunnen praten en ervaringen te kunnen uitwisselen.

(BRON: De Vlaamse Schilder – Confederatie Bouw – Editie juni 2019)

Heeft u ook plannen om te schilderen? Vraag advies aan een expert.

Schildersbedrijf Pattyn heeft 80 jaar ervaring met het schilderen en onderhouden van industriële installaties, bedrijfsgebouwen, openbare infrastructuren en woningen. Wij volgen de innovaties in onze sector op de voet. Heeft u vragen over uw project? Contacteer ons om uw plannen te bespreken. We maken er graag tijd voor. 

pattyn-2019

golf palingbeek pattyn

Senior's Day Golfclub De Palingbeek

Senior’s Day Golfclub De Palingbeek

Sinds jaar en dag sponsort Schildersbedrijf Pattyn een golftornooi voor de senioren, zijnde de 50-plussers, van golfclub De Palingbeek in Ieper.

Ook dit jaar terug een voltreffer: meer dan 100 spelers en dit op de warmste 27 augustus ooit! Alle deelnemers konden na de prijsuitreiking hun ervaringen uitwisselen tijdens de aangeboden receptie. De winnaars van de diverse categorieën namen een welverdiende fles champagne mee naar huis.

golf palingbeek pattyn

Pattyn-activiteiten-2

Spouwmuren na-isoleren: voordelen, adviezen en tips

Pattyn-activiteiten-2

Als je energie en dus geld wilt besparen kan spouwmuurisolatie een goede oplossing zijn. De woning blijft langer warm in de winter, dus hoeft er minder gestookt te worden. Naast het feit dat dergelijke isolatie energie- en kostenbesparend is, is het ook goed voor het milieu. Er vindt immers minder CO2-uitstoot plaats.

Toch zijn er nog veel woningen in ons land, die nog niet zijn geïsoleerd of niet op de juiste wijze zijn geïsoleerd. Dit betreft met name woningen die voor de jaren ‘90 zijn gebouwd.  Het goede nieuws is dat isolatie ook achteraf gedaan kan worden. Na-isolatie van spouwmuren is een budgetvriendelijke en snelle manier om een woning achteraf alsnog te isoleren.

Na-isolatie moet echter op een goede manier gebeuren, want er zijn mogelijks nogal wat risico’s aan verbonden.

Hoe gaat na-isolatie in zijn werk?

Bij na-isolatie worden er gaten geboord in de spouwmuur, waarna er vulling wordt ingespoten. Vroeger werden ruimtes tussen de binnen en de buitenmuur veelal gevuld met polyurethaanschuim en vaak werden de buitengevels daarna geschilderd met een te dampdichte verf, zoals klassieke acrylaat gevelverf. De kwaliteit en combinatie van deze materialen liet soms te wensen over.

Polyurethaanschuim bleek niet het juiste materiaal te zijn, omdat dit materiaal uitzet. En het gebruik van een dampdichte verf deed de gevel ook geen goed.  Buitenmuren hebben immers te maken met externe factoren, zoals vocht en vorst. Daarenboven is er in een bewoond huis steeds een damptransport van binnen naar buiten. Als een niet-ademende verf wordt gebruikt op de buitenzijde van een met isolatie gevulde spouwmuur, dan kan het vocht, dat vroeger via de luchtspouw afgevoerd werd, nergens meer heen.

Na-isolatie nu

Tegenwoordig is de kwaliteit van de materialen veel beter en ze hebben bovendien een hogere isolatiewaarde. Nu wordt bij na-isoleren veelal de voorkeur gegeven aan materialen zoals polystyreen parels, rots- of glaswolvlokken, silicaat schuimparels, gesiliconiseerde perlietkorrels, enz. In tegenstelling tot polyurethaanschuim zijn deze materialen geïmpregneerd en waterdamp doorlatend en zetten niet uit.

Bij het na-isoleren van woningen is het ook van belang dat er voor aanvang van de werken een voldoende effectieve spouwruimte is. Ook is het belangrijk dat de muren recht zijn, ofwel dat er geen contact bestaat tussen de binnen en de buitenmuur aan weerszijden van de spouw. 
Voorafgaand aan het proces van na-isolatie wordt daarom door een specialist een endoscopisch onderzoek uitgevoerd om te bepalen of de spouwmuur hiervoor geschikt is. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar eerder genoemde factoren maar ook naar de soort bouwstenen.

Budgetvriendelijke, snelle oplossing en belastingvoordeel!

Het resultaat van na-isolatie levert huiseigenaars dus veel voordelen op, maar ook de na-isolatie op zich is een budgetvriendelijke oplossing. Een ander bijkomend voordeel is dat het niet veel tijd in beslag neemt (1 dag) en het vrijwel geen overlast geeft. Ook zijn er subsidies mogelijk, hierbij valt te denken aan een energielabel.

Geschikte producten voor het schilderen van een na-geïsoleerde muur/gevel

De gevel is nu geïsoleerd. Een goed moment voor een nieuwe kleur! Het is van essentieel belang dat de gevel wordt geschilderd met een verftype dat sterk ademend is, dit betekent dat er damptransport van binnen naar buiten kan plaatsvinden. Daarenboven moet de verf uiteraard weerbestendig en waterdicht zijn van buiten naar binnen toe. Silicaatverven bijvoorbeeld zijn uitermate geschikt hiervoor. Dergelijk verftype zorgt voor een goede regulering van het vocht- en damptransport waardoor er later geen problemen ontstaan.

Meer weten over na-isolatie en het schilderen van buitenmuren en gevels?

Laat na-isolatie zeker door een gespecialiseerd bedrijf uitvoeren. Een vakschilder kan u adviseren over de nabehandeling van uw buitenmuren. Contacteer ons om uw plannen te bespreken. We maken er graag tijd voor. Schildersbedrijf Pattyn heeft meer dan 75 jaar ervaring met het schilderen en onderhouden van woningen, industriële installaties, bedrijfsgebouwen en openbare infrastructuren. Wij volgen de innovaties in onze sector op de voet.